BEZPŁATNA KONSULTACJA

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

„Nieznajomość prawa szkodzi”

05 lipca 2022

Produkty z dodatkiem składnika ChNP, ChOG lub GTS

Produkty z dodatkiem składnika ChNP, ChOG lub GTS – jak prawidłowo je oznakować?

 

O tym, czym są produkty ChNP, ChOG i GTS pisałam w artykule, który możesz przeczytać TUTAJ

 

Mimo dotyczących ich regulacji prawnych, analizując produkty dostępne na rynku nasuwa się kilka następujących pytań:

  • Czy oznaczenia takie jak „Chronione Oznaczenie Geograficzne” oraz „Chroniona Nazwa Pochodzenia” mogą być swobodnie umieszczane na etykietach wyrobów, które w wykazie składników zawierają jedynie komponent do którego te znaki w rzeczywistości się odnoszą?

  • Przykładowo – czy jogurt z wiśnią nadwiślanką może być oznakowany logotypem odnoszącym się w rzeczywistości do wiśni, a nie do jogurtu z wiśnią jako całości?

  • Czy taka praktyka niesie za sobą ryzyko wprowadzenia Konsumenta w błąd, czy może też znacznie ma tu procentowa zawartość takiego składnika w produkcie gotowym lub miejsce zamieszczenia logotypu?

  • Jak do tego typu zagadnień podchodzi Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych?

żródło https://jablkagrojeckie.pl/stowarzyszenie-sady-grojeckie-na-festiwalu-kazimiernikejszyn/

żródło: https://jablkagrojeckie.pl/stowarzyszenie-sady-grojeckie-na-festiwalu-kazimiernikejszyn/

 

Stanowisko IJHAR-S – znakowanie produktów z dodatkiem składnika ChNP, ChOG lub GTS

 

Użycie produktu będącego ChNP, ChOG lub GTS jako składnika produktu dozwolone jest pod pewnymi warunkami, określonymi w opracowanych przez Komisję Europejską wytycznych w sprawie etykietowania środków spożywczych wykorzystujących produkty posiadające Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP) i Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) jako składniki.

Zgodnie z ww. wytycznymi produkty ChNP, ChOG, GTS można wykorzystywać jako składniki innych produktów i wówczas także możliwe jest stosowanie zarejestrowanej nazwy, w następujący sposób: 

• w wykazie składników środka spożywczego, a także

w ramach lub w pobliżu nazwy handlowej danego środka spożywczego zawierającego produkty z zarejestrowaną nazwą, oraz przy etykietowaniu, prezentacji i reklamie tego środka spożywczego, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

-  przedmiotowy środek spożywczy nie zawiera żadnego innego „porównywalnego składnika”, czyli żadnego innego składnika, który całkowicie lub częściowo zastępuje składnik posiadający ChNP lub ChOG.

-  procentowa ilość składnika posiadającego ChNP lub ChOG w produkcie, jest wskazana w ramach lub w pobliżu nazwy tego produktu, a jeśli nie, to przynajmniej w wykazie składników obok nazwy danego składnika,

-   składnik posiadający ChNP lub ChOG używany jest w ilości wystarczającej do nadania środkowi spożywczemu podstawowej cechy charakterystycznej.

Jeśli powyższe założenia są spełnione, wówczas unijne zapisy („chroniona nazwa pochodzenia”, „chronione oznaczenie geograficzne”), skróty (ChNP, ChOG) lub symbole towarzyszące zarejestrowanej nazwie powinny być wykorzystywane przy etykietowaniu, w ramach lub w pobliżu nazwy handlowej, lub w wykazie składników danego środka spożywczego jedynie wtedy, gdy jest oczywiste, że ten środek spożywczy nie jest sam w sobie ChNP lub ChOG. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z nieodpowiednim wykorzystaniem renomy tej ChNP lub ChOG oraz z wprowadzeniem konsumenta w błąd,  co narusza art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.

 

Przy znakowaniu produktów należy również wziąć pod uwagę, że jeśli  składnik porównywalny ze składnikiem posiadającym ChNP lub ChOG został zawarty w środku spożywczym, nazwa zarejestrowana jako ChNP lub ChOG powinna występować jedynie w wykazie składników, zgodnie z zasadami podobnymi do tych, które obowiązują w stosunku do pozostałych składników, które są tam wymienione. W szczególności należy stosować jednakowe znaki (czcionka, rozmiar, kolor itd.).”

 

Zastosowanie składnika "porównywalnego" do składnika ChNP lub ChOG jest więc jak najbardziej możliwe, jednak umiejscowienie odniesienia do ChNP i ChOG na etykiecie będzie wyglądało zupełnie inaczej.

 

Poniżej link do wytycznych w sprawie etykietowania środków spożywczych wykorzystujących produkty posiadające Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP) i Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) jako składniki:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0003:0004:PL:PDF

Jeśli masz wątpliwości co do oznakowani swoich produktów – zapraszam na bezpłatną konsultację.

 

Formularz do rejestracji znajdziesz w zakładce

BEZPŁATNA KONSULTACJA

 

 

 

 Znajomość branży

 

 Przyjemność ze współpracy

 

 Proste podejście

 

Jeśli jest coś, w czym możemy Ci pomóc, nie wahaj się z nami skontaktować już dziś.

Kontakt z nami

 

 

Zapoznałem się i akceptuję Klauzulę Informacyjną

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

joanna.rembecka@takczytametykiety.pl

791 166 402

Joanna Rembecka

tak, czytam etykiety

Właścicielem marki tak, czytam etykiety jest DISTRIBUTED ENERGY Sp. z o.o.

NIP: 7011046073
REGON: 389580958
KRS: 0000914202

ul. Hoża 86 / 410,

00-682 Warszawa

KONTAKT

Misja

Moją pasją jest propagowanie świadomości konsumenckiej w obszarze oznakowania produktów spożywczych.

 

Tak, czytam etykiety! To projekt, w którym podejmuję się pokazania Konsumentom, że czytanie etykiet nie jest skomplikowane i może być źródłem wartościowych informacji.
 
Narzędziem umożliwiającym realizację projektu jest współpraca
z producentami i dostawcami żywności w zakresie jakości ich produktów.