Twój firmowy e-mail:

Telefon

Treść zapytania:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Twój firmowy e-mail:

Telefon

Treść zapytania:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Twój firmowy e-mail:

Telefon

Treść zapytania:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

„Nieznajomość prawa szkodzi”

OFERTA SZKOLENIOWA

MARKETING vs. JAKOŚĆ - sztuka komunikacji

Kliknij celem kontaktu

MARKETING vs. JAKOŚĆ - sztuka komunikacji

rodzaj szkolenia:   on-line/stacjonarne
czas trwania: około 3h

 

Warsztaty dedykowane dla Działu Marketingu oraz Działu
Znakowania/Jakości, dzięki którym poprawie ulegnie nie tylko
współpraca osób zaangażowanych we wprowadzenie produktu
na rynek, ale także komunikacja skierowana do Konsumentów.

 

Zakres szkolenia:

 • Co chcesz przekazać komunikatem na etykiecie, a co tak naprawdę rozumie Konsument?
 • Jak z głową patrzeć na przepisy prawne?
 • Czy „absolutne nie” płynące z Działu Jakości może znaleźć kompromis ze „zdecydowanie TAK!” z Działu Marketingu?


Praktyka rynku, różnorodność interpretacji i zastrzeżenia
Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych kontra rzeczywiste podejście
Konsumentów, wyroki WSA.

Żywność ekologiczna – Zmiany od stycznia 2022

Żywność ekologiczna – nowe ramy prawne i praktyczne aspekty kontroli

Kliknij celem kontaktu

rodzaj szkolenia:   on-line/stacjonarne
czas trwania: około 5h

 

Prawne aspekty sprzedaży i znakowania produktów. Zasady importu, przetwórstwa i obrotu produktami rolnictwa
ekologicznego.

 

Zakres szkolenia:

 • Regulacje prawne dotyczące obrotu i eksportu produktów rolnictwa ekologicznego, podjęcie działalności w rolnictwie ekologicznym, zasady znakowania produktów ekologicznych.
 • Aktualne ramy prawne.
 • Wymagania kontrolne podmiotów zajmujących się obrotem i wprowadzaniem na rynek produktów ekologicznych.
 • Pakowanie, magazynowanie i transport produktów ekologicznych (pakowanie produktów i ich transport do innych podmiotów gospodarczych lub jednostek, dokumenty towarzyszące, przyjmowanie produktów od innych jednostek i innych podmiotów gospodarczych, składowanie produktów).
 • Nadzór nad certyfikatem (zasady kontroli urzędowych, uprawnienia jednostki certyfikującej).
 • Naruszenia i nieprawidłowości, sankcje.

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - wymagania prawne

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu
z żywnością - wymagania prawne

Kliknij celem kontaktu

rodzaj szkolenia:   on-line/stacjonarne
czas trwania: około 5h

 

 

 

 

 

 

Zakres szkolenia:

 • Wymagania ogólne i szczegółowe dla tworzyw sztucznych
 • Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (znakowanie, obowiązki podmiotów działających na rynku materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, deklaracja zgodności, atesty i certyfikaty)
 • Badania organoleptyczne, badania migracji globalnej i specyficznej,
  zagrożenia związane z migracją substancji szkodliwych, inne rodzaje materiałówprzeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Jeśli jest coś, w czym możemy Ci pomóc, nie wahaj się z nami skontaktować już dziś.

Kontakt z nami

 

 

Zapoznałem się i akceptuję Klauzulę Informacyjną

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

joanna.rembecka@takczytametykiety.pl

791 166 402

Joanna Rembecka

tak, czytam etykiety

Właścicielem marki tak, czytam etykiety jest DISTRIBUTED ENERGY Sp. z o.o.

NIP: 7011046073
REGON: 389580958
KRS: 0000914202

ul. Hoża 86 / 410,

00-682 Warszawa

KONTAKT

Misja

Moją pasją jest propagowanie świadomości konsumenckiej w obszarze oznakowania produktów spożywczych.

 

Tak, czytam etykiety! To projekt, w którym podejmuję się pokazania Konsumentom, że czytanie etykiet nie jest skomplikowane i może być źródłem wartościowych informacji.
 
Narzędziem umożliwiającym realizację projektu jest współpraca
z producentami i dostawcami żywności w zakresie jakości ich produktów.